Autorstvo

.
Autorom textov a vlastníkom autorských práv je Ján Maršálek.

Preberanie textov je možné iba so súhlasom autora.

Odkazy a citáty sú prípustné s uvedením autora a zdroja (idealizmus.blogspot.com).